ANTALL DELTAKERE
Farris Ultra har et tak på 100 deltakere per distanse, og det er førstemann til mølla!

BAGGASJEOPPBEVARING
Det blir anledning for oppbevaring av bagasje i målområdet, ved Nanset Idrettsforening.

EGET ANSVAR
Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Terrenget kan, som alltid, by på overraskelser, og man må derfor sørge for å ha nok klær, mat, drikke etc.

Følg med på værmeldingen, spør erfarne Farrisrunden deltakere og husk at i enkelte deler av traseen er det ikke telefondekning. Samtlige deltakere vil bli utstyr med en GPS-tracker levert av RaceTracker, slik at de der hjemme kan følge med live på nett hvor deltakeren befinner seg langs løypa.

Avstand mellom løperne vil være mange i både kilometer og minutter, og hjelp trenger derfor ikke å være i umiddelbar nærhet om man skulle trenge det.

MILJØHENSYN
Vi ønsker å ta størt mulig vare på miljøet vårt, slik at vi kan fortsette å løpe i naturlige omgivelser. Derfor vil alle former for forsøpling føre til umiddelbar diskvalifisering. Det vil bli anledning for å kaste søppel på drikkestasjonene.

MAT OG DRIKKE UNDERVEIS
Årets løp blir et selvforsynt løp. Det vil si at deltakeren er selv ansvarlig for å medbringe egen mat og næring til bruk underveis. Det vil bli utplassert selvbetjente drikkestasjoner langs løypen hvor det blir mulighet for etterfylling av vann og sportsdrikk. Plassering på disse annonseres senere. Deltakere kan selv  legge ut depotposer der deltakerne selv måtte ønske, hvor en kan ha drikke, mat og skift etter eget behov. Det er anledning til å ha følgesykler og egne private servicestasjoner lang løypen.

PREMIER
Det blir delt ut premie til raskeste dame og herre!

RACE BRIEF
67km: Det avholdes en kort race brief klokken 07:30 i målområdet, før vi går samlet ned til startområdet hvor staren går 08:00.

21,1km: Det av holdes en kort race brief klokken 11:45 i startområdet.